Autorská práva:
Obsah stránek nacházející se na adrese www.petrstefek.com je chráněn mezinárodními autorskými právy a nesmí být nijak zaznamenáván, zpracováván nebo ukládán na jiná úložná média pro jiné účely než prohlížení těchto internetových stránek.
Copyright ©2014 Petr Štefek. Všechna práva vyhrazena.

Úkryt - ©Photo Karel Auer Úkryt Prezentace - ©Photo Jan Hendrych Model - ©Photo Aleš Jungmann Prezentace - ©Photo Jan Luksík Mapa - ©Photo Google.com

Fotografie:
Karel Auer, Jan Hendrych, Aleš Jungmann, Jan Luksík, Google.com

Konzultace:
Terminál Hradec Kralové - Prof. Jiří Suchomel, Prof. Jan Krňanský, Martin Samohrd
Terminál Barcelona - Prof. Farshid Moussavi, Lluis Ortega, Daniel Lopez Perez
Sýpka Karlín - Jiří Buček
Harcovská lávka - Martin Šaml
Objekt zájmu - Doc. Stanislav Zippe, Jan Stolín, Václav Benda
Mobilní úkryt - Jan Duda.

Profesní praxe:
Fisher Street OSD, London - ©Crossrail, HOK International & AVR London
Koncertní sál New Holland Island, Letiště Queen Alia - ©Foster+Partners

Jazykové korekce:
John Baldwin, Jan Chmelík, Pauline Hayward

Podpora:
Archicad, Pepino, Art-Weld, Messer, Centre for Contemporary Arts Prague, Kooperation St-Gallen/Liberec